หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรม > นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
9 เม.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61

นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ต่างๆ