หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาช ...
2019-03-15 11:50:14
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลรายชื่อนักศึกษแลกเปลี่ยนที่ได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน ณ Guilin University of Aerospace Technology, China
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลรายชื่อนักศึกษแลกเปลี่ยนที่ได้ ...
2019-03-22 13:12:20
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงาน SSRUIC Job & Education Fair 2019
Download PDF ข่าวศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงาน SSRUIC Job & Educ ...
2019-03-18 20:45:09
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ Job BKK ได้จัดงาน SSRUIC Job and Education Fair 2019
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดนครปฐม และ Job BKK ได้ ...
2019-03-15 11:39:08
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐมนิเทศการฝึกงานจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Download PDF ข่าวนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการปฐม ...
2019-03-22 13:11:54
สาขาผู้ประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมพิเศษ หัวข้อ “การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)”
Download PDF ข่าวสาขาผู้ประกอบการดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม ...
2019-02-28 16:04:40
ข่าวย้อนหลัง