หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา 4539 Preparation for Internship in Tourism Industry ปีการศึกษา 2562
Download PDF Version ข่าว อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา ...
2019-05-27 14:56:26
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จัดสัมมนา Final Project หัวข้อ "Internet Addiction"
Download PDF นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ &nbs ...
2019-05-22 14:31:32
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาก ...
2019-04-26 13:48:12
วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาธุรก ...
2019-04-26 09:59:08
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลง
Download PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นสักขีพยาน ...
2019-04-26 08:45:53
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Download PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.pdf ...
2019-04-26 08:43:16
วิทยาลัยนานาชาติ จัดงานเอกลักษณ์วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดงานเอกลักษณ์วัฒนธรรมวังสวนสุนันทาและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่อ ...
2019-04-19 18:57:58
วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจาปี 2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมงานการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจ ...
2019-04-19 16:08:14
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบในระบบ TCAS 62 รอบ2 (โควต้าความสามารถพิเศษ)
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบในระบบ TCAS 62 รอบ2 (โควต้าความสา ...
2019-04-10 12:45:48
ข่าวย้อนหลัง