หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3
     เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2020-11-17 10:26:21
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563
     วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดป ...
2020-11-17 09:38:53
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563
     วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช ...
2020-11-16 10:15:09
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ของกลุ่มความรู้ SSRU KM Share & Learn 2020
     เมื่อวันที่ 14 กันยายน  พ.ศ. 2563 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบู ...
2020-11-16 09:44:38
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาก ...
2019-04-26 13:48:12
ข่าวย้อนหลัง