หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ...
2019-02-08 15:06:30
ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ามอบของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก ต.ลานตากฟ้า จ.นครปฐม
Download PDF ข่าวฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้ามอบของขวัญ ...
2019-02-08 15:06:52
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวาระเทศกาลปีใหม่ 2562
Download PDF ข่าวคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใน ...
2019-01-02 16:23:59
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันขึ้ ...
2019-02-15 20:42:21
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2018 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference in Luzern, Switzerland
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาช ...
2019-02-08 15:25:31
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่ B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ ที่ B.H.M.S. ...
2019-02-15 20:41:36
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่แก่คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองปีใหม่แก ...
2019-01-11 09:41:39
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาช ...
2019-01-11 09:37:37
ข่าวสาขาธุรกิจกรบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระทงใบตองให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
Download PDF ข่าวสาขาธุรกิจกรบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระทงใบตองให้กับ บริษัท การบินไท ...
2018-11-29 09:30:54
ข่าวย้อนหลัง