หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบรับตรงรอบ๑ (สมัครและสอบตรงกับวิทยาลัย) (อย่างเป็นทางการ)
รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบรับตรงรอบ๑ (สมัครและสอบตรงกับวิทยาลัย) (อย่างเป็นทางการ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-02-08 09:30:31

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบรับตรงรอบ๑ (สมัครและสอบตรงกับวิทยาลัย)

(อย่างเป็นทางการ)

....

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร 034-964946

กด101 หรือ 082-5601365

Download PDF รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562