หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guilin University of Aerospace Technology ประเทศจีน จำนวน 37 คน เข้าศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guilin University of Aerospace Technology ประเทศจีน จำนวน 37 คน เข้าศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-04-17 19:05:06

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guilin University of Aerospace Technology ประเทศจีน จำนวน 37 คน  เข้าศึกษาในสาขาธุรกิจการบิน