หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-05-02 13:43:47

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้การรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน