หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะทำงานในโครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบินที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะทำงานในโครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบินที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2018-05-15 00:49:59

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะทำงานในโครงการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบินที่ได้รับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)