หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และฝึกอบรมสร้างความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กับประชาชนในชุมชน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ และฝึกอบรมสร้างความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กับประชาชนในชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-02-16 11:18:52