หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ประเภท Premium รุ่นที่ ๖ ณ ศูนย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ประเภท Premium รุ่นที่ ๖ ณ ศูนย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-03-04 09:41:19

Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดการประชุมติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 ประเภท Premium รุ่นที่ ๖  ณ ศูนย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา