หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ในการพัฒนารายวิชาบนระบบออนไลน์แบบเปิด (Mooc) เพื่อนำมาพัฒนาบางรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้
วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ในการพัฒนารายวิชาบนระบบออนไลน์แบบเปิด (Mooc) เพื่อนำมาพัฒนาบางรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:43:10

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ ในการพัฒนารายวิชาบนระบบออนไลน์แบบเปิด (Mooc) เพื่อนำมาพัฒนาบางรายวิชาของวิทยาลัยนานาชาติในอนาคตอันใกล้นี้