หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ สามารถผ่านการประเมินด้วยคะแนน 4.49 คะแนน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ สามารถผ่านการประเมินด้วยคะแนน 4.49 คะแนน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:43:20

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ  สามารถผ่านการประเมินด้วยคะแนน 4.49 คะแนน