หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยสลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ " การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 62" ในภาคเช้า และในภาคบ่ายได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC”
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยสลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ " การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 62" ในภาคเช้า และในภาคบ่ายได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:43:31

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยสลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ

" การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 62" ในภาคเช้า และในภาคบ่ายได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC”

        เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ" การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 62" ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมซึ่งในงานนี้ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองทราบ และแจ้งถึงโอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษา, การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และเอเชีย

         และในภาคบ่ายได้มีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยได้มีการทำความเคารพตราพระราชลัญจกร สัญญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยจัดรำเชิญบายศรี โดยสโมสรนักศึกษาอีกด้วย