หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:43:40

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์