หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:43:54

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้ร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนกำลังคนอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)