หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน(ตัวแทนจากสาขาการโรงแรม)ไปยัง University of Hradec Kralove , Czech Republic. ตามโครงการ Fast Track โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน(ตัวแทนจากสาขาการโรงแรม)ไปยัง University of Hradec Kralove , Czech Republic. ตามโครงการ Fast Track โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:44:20

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน(ตัวแทนจากสาขาการโรงแรม)ไปยัง University of Hradec Kralove , Czech Republic. ตามโครงการ Fast Track โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา