หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ "จัดดอกไม้แบบตั้งพื้นและแบบช่อ" ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม ชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ "จัดดอกไม้แบบตั้งพื้นและแบบช่อ" ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:48:46

Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ "จัดดอกไม้แบบตั้งพื้นและแบบช่อ" ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม ชั้นปีที่ 3