หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติมรภ.สวนสุนันทาได้เชิญมัคคุเทศก์มืออาชีพ ในระดับต้นๆของประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อการเตรียมตัวที่ดี ก่อนออกเก็บทริปของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว รหัส 60
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติมรภ.สวนสุนันทาได้เชิญมัคคุเทศก์มืออาชีพ ในระดับต้นๆของประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อการเตรียมตัวที่ดี ก่อนออกเก็บทริปของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว รหัส 60

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-01-06 09:50:36

Download PDF สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติมรภ.สวนสุนันทาได้เชิญมัคคุเทศก์มืออาชีพ ในระดับต้นๆของประเทศ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อการเตรียมตัวที่ดี ก่อนออกเก็บทริปของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว รหัส 60