หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-16 10:15:09

     วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา พร้อมทั้งการวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม