หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดป่างิ้ว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดป่างิ้ว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-17 09:54:49

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.บุญทอง บุญทวีรองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนานาชาติ, อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ์, อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา, อาจารย์รจนารถ วรมนตรี, อาจารย์กัญญาพิไล กุญชรศิริมคล, อาจารย์สุภัคศิริ ปราการเจริญ, อาจารย์กังวาฬ โพธิ์ทอง,อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง, อาจารย์ Darma Rizal Khairiree, อาจารย์ Robert Henry Heathfield, อาจารย์ Dr. Dee Jean Ong, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ในโครงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปุทมธานี สู่การเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 จำนวน 230 คน ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณครูของโรงเรียนวัดป่างิ้ว 

     โดยกิจกรรมบริการวิชาการ English Day Camp 2020 ประกอบด้วย ฐาน กิจกรรมภาษาอังกฤษ 10 ฐาน สำหรับการฝึกทักษะการแสดงออก คำศัพท์ การฟัง การพูด  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดป่างิ้ว โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้ความรู้ในทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย