หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-17 10:26:21

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  พร้อมคณาจารย์สาขาธุรกิจการบิน และ สโมสรนักศึกษา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

     โดยได้มีพิธีทำความเคารพในตราพระราชลัญจกร สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และต่อด้วยการแสดง จากสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาธุรกิจการบิน

     กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารู้สึกถึงความภาคภูมิในชุดยูนิฟอร์มการบิน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาต่างชั้นปี และ เพื่อให้พิธีประดับเข็มเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน