หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบ Online Orientation Session for International Students Academic Year 2020
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบ Online Orientation Session for International Students Academic Year 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-17 11:31:34

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ชัย หญิงประยูร, ดร.ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร, อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ, อาจารย์คงศักดิ์ บุญอาชาทอง, อาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม และ Dr.Dee Jean Ong ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบ Online Orientation Session for International Students Academic Year 2020 การเข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าฟังในการชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม VOOV และ DingTalk ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแนะนำวิทยาลัย แนะนำอาจารย์ผู้สอน และตัวแทนนักศึกษากล่าวแนะนำ  ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา