หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีงานวันลอยกระทง ภายในงานเป็นบรรยากาศงานวัด มีการออกร้านขายของจากนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีงานวันลอยกระทง ภายในงานเป็นบรรยากาศงานวัด มีการออกร้านขายของจากนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-11-18 08:18:42

     วันที่ 27 ตุลาคม 2563  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา สาขาวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีงานวันลอยกระทง ภายในงานเป็นบรรยากาศงานวัด มีการออกร้านขายของจากนักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก