หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมสำหรับการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและสถานที่ให้ถูกหลักสาธารณสุขก่อนการเปิดเรียนในเร็ววันนี้
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมสำหรับการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและสถานที่ให้ถูกหลักสาธารณสุขก่อนการเปิดเรียนในเร็ววันนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 15:03:02

     เมื่อวัน 3 กุมภาพันธ์ 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ 

     ได้จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  สำหรับการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และสถานที่ให้ถูกหลักสาธารณสุขก่อนการเปิดเรียน ของแต่ละสาขาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม