หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ทำพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ทำพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสว

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 11:16:38

     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ทำพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานด้านหน้า วิทยาเขตนครปฐม และ ศาลกรมหลวง ขจรศักดิ์ หมื่นสารสรเดช   ซึ่งในการถวายการสักการะนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่านในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี