หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยโครงการสถาบันการบิน และ เทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยโครงการสถาบันการบิน และ เทคโนโลยีนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 11:48:03

     เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ โดยคุณยุทธนา อินจำปา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ   ได้ร่วมเป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการสถาบันการบินและเทคโนโลยีนวัตกรรม  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด

     ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน  (Aviation Industry) และผลิตบุคลากรด้านการบิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรทางด้านวิชาการและด้านเทคโนโลยีด้านการบินร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด อีกด้วย