หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา (Co-working Space) ครั้งที่ 2
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา (Co-working Space) ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 14:53:05

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา (Co-working Space) ครั้งที่ ๒  ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

      ในการประชุมครั้งนี้  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา และนำเสนอการปฏิบัติงานรวมถึงเพิ่มเติมแนวทางการแก้ไขต่างๆ พร้อมทั้งการขออนุมัติในการคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งภายในอีกด้วย