หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 15:29:25

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทัช วรรณถนอม รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 307 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  

     ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เน้นทางด้านโซเชี่ยล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมหาช่องทางใหม่ๆที่จะมีการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น และประสิทธิ์ภาพมากที่สุด