หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 ก.พ.62 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - ...
2019-02-08 10:06:57
ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชี ...
2018-11-20 11:23:44
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 ...
2018-10-01 15:40:33
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 ส ...
2018-08-16 14:37:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภทPremium ปีการศึกษา 2561 (เพื่มเติม)
Download PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสต ...
2018-08-02 10:18:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
Download PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561.pdf ...
2018-06-19 16:52:45
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัส 61 (Freshman Student ) รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน(ฺBridging Course) แบ่งกลุ่ม
ประกาศสำหรับ นักศึกษาใหม่ **** รหัส 61***** ( ที่มอบตัวTCAS ทุกรอบที่ผ่านมานะคะ และ รอบ Walk-In ...
2018-05-31 16:09:56
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สาธารณรัฐเชค
Download PDF ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประจำ ...
2018-05-11 14:43:46
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนประจำปีการศึกษา 2561 ณ สาธารณรัฐเชค
Download PDF ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนปร ...
2018-05-07 19:01:28
ประกาศปัจจุบัน