หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ.pdf- ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ ...
2021-02-01 10:05:15
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการ สังกัด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้)สายวิชาการ สัง ...
2020-12-28 13:36:43
ประกาศ การส่งเอกสารขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์ม.pdf ...
2020-12-17 10:20:42
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Download ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติ ...
2020-09-18 10:43:00
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Download ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษ ...
2020-09-14 16:31:34
Announcement Interview Result for Teachers of the Project of SSRUIC and PPAO
Download Document Announcement Interview Result for Teachers of the Project of SSRUIC and PPAO ...
2020-07-22 09:14:26
SSRUIC Full time Foreign Teacher Vacancies
Download Document International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) Full time Foreig ...
2020-06-24 12:59:41
ประกาศปัจจุบัน