หน้าหลัก > กิจกรรม

นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...
9 เม.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61
เรียนปรับพื้นฐาน Bridging Course
การเรียน Bridging Courseเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้เท่าๆกัน และฝึกให้ดีขึ้น ...
4 มิ.ย. 61 - 26 ก.ค. 61
วิทยาลัยนานาชาติพานักศึกษาเข้าค่ายภาษอังกฤษ ณ สวนนงนุชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
วันที่ 5 - 7 กรกฏาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน English 2018 โดยในง ...
5 ก.ค. 61
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2661 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดงาน ...
1 ส.ค. 61
กิจกรรมย้อนหลัง