หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน SSRUIC นำเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Download PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน SSRUIC นำเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ...
2019-07-18 14:46:41
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าศรีถาวร คลองโยง พุทธมณฑล จ.นครปฐม
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญประเพณีถวายเทียนพรรษา ปร ...
2019-07-15 14:10:35
สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการ IB Network Expansion ให้กับนักศึกษา รหัส59 ณ บ้านต๊ะออนเดอะซี บางเสร่ จ.ชลบุรี
Download PDF สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการ IB Netw ...
2019-07-15 11:19:46
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบปร ...
2019-06-12 15:14:08
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในงาน THAIFEX จัดเมื่อ 28พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
DOWNLOAD PDF นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารใน ...
2019-06-12 11:27:42
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ...
2019-05-30 13:40:44
ข่าวย้อนหลัง