หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)
วิทยาลัยนานาชาติ ทดสอบระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)วิทยาลัยนานาชาติ ได้พัฒนาระบบการจัดการเร ...
2020-06-20 16:00:51
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติการประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอแ ...
2020-06-09 10:16:27
การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติการประจำปี 2564.
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนย ...
2020-06-09 10:03:17
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ ในการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
     วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้ช่วยศา ...
2020-06-04 13:11:37
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุม แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID -19
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุม แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนกา ...
2020-03-17 14:51:01
ข่าวย้อนหลัง