หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถี ...
2020-01-13 14:24:09
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับส่วนงานต่างๆ
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับส่ ...
2020-01-09 14:49:01
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic Conference on Educational & Social Innovations Ac-ESI-2019+ ณ กรุงปราค สาธารณรัฐเช็ก
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ A ...
2020-01-06 09:53:24
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และน ...
2020-01-06 09:53:20
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา ...
2020-01-06 09:53:10
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Guilin University of Aerospace Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักศึกษาแลกเป ...
2020-01-06 09:52:38
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2 ...
2020-01-06 09:50:52
ข่าวย้อนหลัง