หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาช ...
2019-02-16 23:01:40
สาขาการโรงแรมจัดการเรียนเชิงปฏิบัติการ “การจัดดอกไม้แบบช่อ”
Download PDF ข่าวสาขาการโรงแรมจัดการเรียนเชิงปฏิบัติการ “การจัดดอกไม้แบบช่อ” ...
2019-02-14 09:25:57
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน จ.นครปฐม
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน จ.นครป ...
2019-02-15 20:52:32
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการตักบาตร ถวายเพลพระสงฆ์  เนื่องในวาระ ...
2019-02-15 20:53:43
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “The 2018 ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference in Lucerne” ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ &ldquo ...
2019-02-08 15:04:48
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทย ...
2019-02-08 15:05:00
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่ผู้บริหาร สวนนงนุชพัทยาแอนด์รีสอร์ท ในวาระเทศกาลปีใหม่ 2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่ผู้บริหาร สวนนงนุชพัทยาแอนด์ ...
2019-02-08 15:05:13
วิทยาลัยนานาชาติ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ  ระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio ...
2019-02-08 15:06:30
ข่าวย้อนหลัง