หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบในระบบ TCAS 62 รอบ2 (โควต้าความสามารถพิเศษ)
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการสอบในระบบ TCAS 62 รอบ2 (โควต้าความสา ...
2019-04-10 12:45:48
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา คว้าแชมป์รายการ The Best of Salaya การแข่งขัน ROV ทีม 5V5 ซีซั่น 1
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา คว้าแชมป์รายการ The Best of Salaya การแข่งขัน ROV ทีม 5 ...
2019-04-10 12:41:58
วิทยาลัยนานาชาติ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน ณ Guilin University of Aerospace Technology, China
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมจีน.pdf ...
2019-03-26 17:41:11
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้นำนักศึกษาร่วมทำจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายหาดชะอำใต้
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะผู้นำนักศึกษาร่วมทำจิตอาสาเก็บขยะบริเ ...
2019-03-26 17:33:14
วิทยาลัยนานาชาติ จัดสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดสัมมนาผู้นำสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ.pdf ...
2019-03-26 17:28:43
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมชาววัง” ทั้ง 4 ตำหนัก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เข้าศึกษาดูงานเ ...
2019-03-25 21:40:24
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และโรงอาหาร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
Download ข่าวนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ อาคารเรียนรว ...
2019-03-25 21:38:40
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่
Download ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดั ...
2019-03-25 21:37:00
ข่าวย้อนหลัง