หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบปร ...
2019-06-12 15:14:08
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในงาน THAIFEX จัดเมื่อ 28พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี
DOWNLOAD PDF นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม เอกธุรกิจภัตตาคาร เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารใน ...
2019-06-12 11:27:42
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ...
2019-05-30 13:40:44
นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Download PDF นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับประกาศนียบัตรส ...
2019-05-30 13:36:48
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพกา ...
2019-05-27 15:21:10
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ ...
2019-05-27 15:16:10
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4/2562
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้ ...
2019-05-27 15:11:27
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมวิชาการ The 2nd SSRUIC Mini Conference on Academic Multidisciplinary Research 2019
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการประชุมวิชาการ The 2nd SSRUIC Min ...
2019-05-27 15:02:14
อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา 4539 Preparation for Internship in Tourism Industry ปีการศึกษา 2562
Download PDF Version ข่าว อาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยวจัดโครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชา ...
2019-05-27 14:56:26
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จัดสัมมนา Final Project หัวข้อ "Internet Addiction"
Download PDF นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ &nbs ...
2019-05-22 14:31:32
ข่าวย้อนหลัง