หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการวิชาการ
หน้าแรกวัตถุประสงค์โครงการกำหนดการหลักสูตรการอบรมวิทยากรลงทะเบียนสถานที่จัดงาน ...
2018-10-16 16:44:40
ข่าวสาขาธุรกิจกรบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระทงใบตองให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
Download PDF ข่าวสาขาธุรกิจกรบิน วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา มอบกระทงใบตองให้กับ บริษัท การบินไท ...
2018-11-29 09:30:54
ข่าววิทยาลัยนานาชาติ ได้ทำการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ในการเรียนเชิงปฏิบัติจำลอง ของสาขาธุรกิจการบิน
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ ได้ทำการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดไร่ข ...
2018-11-26 16:38:22
วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรูปแบบร้านเบเกอร์รี่จำลอง
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร จัดการเรียนเชิงปฏิบัติการในรูป ...
2018-11-22 15:59:14
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยนานาชาติได้จัดประชุมให้ความรู้และชี้แจง ด้านการประกันคุณภาพ
Download PDF ข่าวฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ของวิทยาลัยนานาชาติได้จัดประชุมให้ความรู้และชี้แจง ด้านกา ...
2018-11-22 11:02:43
วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุมของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงา ...
2018-11-22 10:32:51
วิทยาลัยนานาชาติ ได้ทำการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนเซนต์ ปีเตอร์ ธนบุรี ในการเรียนเชิงปฏิบัติจำลอง ของสาขาธุรกิจการบิน
Downlod PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ ได้ทำการต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และโรงเรียนเซนต์ ป ...
2018-11-22 09:10:47
SSRUIC Leadership Camp 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
Download PDF SSRUIC Leadership Camp 2018 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-11-20 10:05:48
ข่าวย้อนหลัง