หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รับสมัคร
...
2020-01-14 09:14:41
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC ณ ลานกิจกรรมอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC ณ ลานก ...
2020-01-16 15:52:57
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถี ...
2020-01-13 14:24:09
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับส่วนงานต่างๆ
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของที่ระลึกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่กับส่ ...
2020-01-09 14:49:01
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Academic Conference on Educational & Social Innovations Ac-ESI-2019+ ณ กรุงปราค สาธารณรัฐเช็ก
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ A ...
2020-01-06 09:53:24
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Systems Plus College Foundation ประเทศฟิลิปปินส์
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของคณะอาจารย์และน ...
2020-01-06 09:53:20
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา ...
2020-01-06 09:53:10
ข่าวย้อนหลัง