หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตัวเองที่อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-06-04 13:14:10
ระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)
วิทยาลัยนานาชาติ ทดสอบระบบ SSRUIC MOOC (powered by Open edX)วิทยาลัยนานาชาติ ได้พัฒนาระบบการจัดการเร ...
2020-06-20 16:00:51
การประชุมเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติการประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมเพื่อนำเสนอแ ...
2020-06-09 10:16:27
การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฎิบัติการประจำปี 2564.
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนย ...
2020-06-09 10:03:17
ข่าวย้อนหลัง