หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2562
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาช ...
2019-02-16 23:01:40
สาขาการโรงแรมจัดการเรียนเชิงปฏิบัติการ “การจัดดอกไม้แบบช่อ”
Download PDF ข่าวสาขาการโรงแรมจัดการเรียนเชิงปฏิบัติการ “การจัดดอกไม้แบบช่อ” ...
2019-02-14 09:25:57
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ คว้าที่สองในการแข่งขัน Coverdance and Lip-Synch ในโครงการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ UTK’S GOT TALENT 2019 (Season10)
Download PDF ข่าวนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ คว้าที่สองในการแข่งขัน Coverdance and  Lip-Synch ในโค ...
2019-02-15 21:08:55
ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะ...........สอบถามเพิ่มเติมได้ที่พี่โต้งนะคะแอดไลน์เข้าไปถาม ...
2019-02-15 20:40:28
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกบูธแนะแนวการศึกษาพร้อมรับสมัครที่โรงเรียนมัธยมตากสิน จ.ระยอง และที่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ลาดพร้าว กรุงเทพ
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ออกบูธแนะแนวการศึกษาพร้อมรับสมัครที่โร ...
2019-02-15 20:56:19
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.สวนสุนันทา แนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์และโรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา จ.ราชบุรี
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.สวนสุนันทา แนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนราชโบริกานุ ...
2019-02-15 20:55:50
รับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน สุนันทาสามัคคีเกมส์ ครั้งที่30
ประกาศจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษานะคะ.... เรื่องการรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน สุนันทาสามัคคี ...
2019-02-15 20:44:49
ตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมชุมชนท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
Download PDF ข่าวตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยร ...
2019-02-15 20:54:44
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน จ.นครปฐม
Download PDF ข่าววิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา จัดโครงการจิตอาสา ณ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน จ.นครป ...
2019-02-15 20:52:32
ข่าวย้อนหลัง