หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-15 16:08:33

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ณ ห้องประชุม 208 อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

     ในการประชุมครั้งนี้  เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการงาน และดำเนินการพัฒนางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ