หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 ก.พ.62 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 ก.พ.62 ...
2019-02-08 10:04:04
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 ก.พ.62 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจการบิน (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - ...
2019-02-08 10:06:57
รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบรับตรงรอบ๑ (สมัครและสอบตรงกับวิทยาลัย) (อย่างเป็นทางการ)
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการรับตรงเข้าศึกษา ปร ...
2019-02-08 09:30:31
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม(เอกธุรกิจภัตตาคาร) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 ม.ค. 62 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม(เอกธุรกิจภัตตาคาร) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ ...
2019-02-08 09:23:36
ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชี ...
2018-11-20 11:23:44
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 12 ต.ค. 61 ...
2018-10-01 15:40:33
ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF ประกาศรับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 7 ก.ย.61 ส ...
2018-08-16 14:37:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภทPremium ปีการศึกษา 2561 (เพื่มเติม)
Download PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสต ...
2018-08-02 10:18:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
Download PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561.pdf ...
2018-06-19 16:52:45
ประกาศปัจจุบัน