หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล”
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก และโลกอาชีพในยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2020-08-03 11:21:18