หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น คุณวุฒิวิชาชีพขั้น 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น คุณวุฒิวิชาชีพขั้น 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2019-09-11 14:15:30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการบิน อาชีพพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้น คุณวุฒิวิชาชีพขั้น 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา