หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนานาชาติ
2021-02-01 10:05:15

- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ทุน.pdf


ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ :-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาเขตนครปฐม

เลขที่ 111/5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔