หน้าหลัก > กิจกรรม

SSRUIC's Culture Party and New Year Celebrate
ขอเชิญชาว SSRUIC เข้าร่วมงานSSRUIC's Culture Partyand New Year Celebrate12 January 201813.00-16. ...
10 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61
พิธีมอบชุดเครื่องแบบ ประจำสาขา สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ทั้งหมด อย่างเป็นทางการ
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมจะจัดพิธีมอบชุดเครื่องแบบ ประจำ ...
17 ม.ค. 61
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่สอบผ่าน รอบPortfolio 1/1
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาที่สอบผ่าน รอบPortfolio 1/124 มกราคม เวลา 13:00 - 16:00รายงานตัวขึ้ ...
24 ม.ค. 61
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...
9 เม.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61
เรียนปรับพื้นฐาน Bridging Course
การเรียน Bridging Courseเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้เท่าๆกัน และฝึกให้ดีขึ้น ...
4 มิ.ย. 61 - 26 ก.ค. 61
นักศึกษาฝึกสอนจาก DE MONTFORT UNIVERSITY เริ่มมาฝึกสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาฝึกสอนจาก DE MONTFORT UNIVERSITY เริ่มมาฝึกสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
18 มิ.ย. 61 - 18 พ.ค. 61
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560
...
23 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
กิจกรรมปัจจุบัน