หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

English Camp 2018
...
2018-08-01 09:51:17
นักศึกษาฝึกสอนจาก DE MONTFORT UNIVERSITY เริ่มมาฝึกสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาฝึกสอนจาก DE MONTFORT UNIVERSITY เริ่มมาฝึกสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2018-05-31 16:04:00
เรียนปรับพื้นฐาน Bridging Course
การเรียน Bridging Courseเพื่อปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษให้เท่าๆกัน และฝึกให้ดีขึ้น ...
2019-05-16 04:50:41
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาจาก Guilin University of Aerospace Technology,P.R.China มาศึกษาแลกเปลี่ยนที่วิทยาลัยนานาชาติ ...
2019-05-16 04:51:38
พิธีมอบชุดเครื่องแบบ ประจำสาขา สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ทั้งหมด อย่างเป็นทางการ
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมจะจัดพิธีมอบชุดเครื่องแบบ ประจำ ...
2018-01-16 13:44:17
ข่าวปัจจุบัน