หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-02-15 11:13:06
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2564
     วันที่ 26 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2021-01-26 16:46:44
มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
      วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564  คณะอาจารย์  เจ้าหน้าทีวิทยาลัยการจัดก ...
2021-01-26 15:17:27
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (หัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่าย) ครั้งที่ 1/2564
     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  นำโดย ผู้ช่วย ...
2021-01-26 14:59:14
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     เมื่อวันที่ 12  มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วย ...
2021-01-26 14:53:42
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการประชุมวางแผนการปรับปรุงห้องสันทนาการ
     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผศ.ดร.อาณัติ ...
2021-01-25 09:42:27
วิทยาลัยนานาชาติ จัดประชุม Asian Technology Conference in Mathematics (ATCM2020)
     ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัย Radford แห่งรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอ ...
2020-12-18 10:20:52
วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ มูลนิธิความสว่างเพื่อชีวิต อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
     เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ นำโดย อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช รอง ...
2020-12-18 09:57:02
ข่าวปัจจุบัน