หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ ส่งนักกีฬา Esport เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Nakhonpathom Esports Cup ครั้งที่ 2
     เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธ ...
2020-12-17 15:09:12
การประชุมเทคโนโลยีแห่งเอเชียสาขาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 (ATCM2020)
การประชุมเทคโนโลยีแห่งเอเชียสาขาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 (ATCM2020)มหาวิทยาลัย Radford แห่งรัฐเวอร์จิเ ...
2020-12-05 08:19:27
วิทยาลัยนานาชาติ จัดประกวด SSRUIC Ambassador 2020
     เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสโ ...
2020-11-18 16:06:26
ข่าวปัจจุบัน