หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3
     เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ ...
2020-11-17 10:26:21
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2563
     วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดป ...
2020-11-17 09:38:53
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2563
     วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช ...
2020-11-16 10:15:09
ข่าวปัจจุบัน