หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ 3/2559
วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่ 3/2559      ...
2018-01-03 13:59:18
วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศในอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
 วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศในอาคา ...
2018-01-03 13:59:14
วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 ไปเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ครัวการบินไทย
วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 ไปเรียนรู้การปฏิบัติงานที่ครัวการบินไทย  ...
2018-01-03 13:59:10
วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติต้อนรับ (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานโครงการ (สควค.) และเยี่ยมชมภายในวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับเกียรติต้อนรับ (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานโครงการ (สควค.) และเยี่ยมชมภา ...
2018-01-03 13:59:06
วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับครู
วิทยาลัยนานาชาติ จัดอบรมพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสร้างข้อสอบคณิตศาสตร์สำหรับครู &nb ...
2018-01-03 13:59:02
วิทยาลัยนานาชาติ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560
International College, Suan Sunandha Rajabhat University Held the Orientation for New Students Acade ...
2018-01-03 13:58:56
แนะแนวการศึกษาโรงเรียนธาราวดี นครปฐม
SSRUIC arranged an Exhibition Booth of educational guidance at Tawarawadee School, Nakhonpathom ...
2018-01-03 13:58:47
แนะแนวการศึกาษา 29082017
SSRUIC arranged an Exhibition Booth of educational guidance at Naka Prasith School, Nakhon Pathom ...
2018-01-03 13:58:01
ข่าวปัจจุบัน