หน้าหลัก > ข่าว >

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2021-02-15 16:08:33
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2564
     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิ ...
2021-02-15 15:29:25
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดประชุมตรวจรับงานโครงการปรับปรุงห้องสันทนาการเพื่อการศึกษา (Co-working Space) ครั้งที่ 2
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2021-02-15 14:53:05
ข่าวย้อนหลัง