หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร
รับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติได้รับเกียรติ จาก ครูแอ๊บ จาก CrewAbs มาสอนนักศึกษา SSRUIC 62 ในหัวข้อ "นพลักษณ์ (Enneagram)"
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติได้รับเกียรติ จาก ครูแอ๊บ จาก CrewAbs มาสอนนักศึกษา SSRUIC 62 ในหัวข้อ ...
2020-02-26 15:44:57
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรม Body combat ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
Download PDF ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกิจกรรม Body combat ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ...
2020-02-19 17:50:00
สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม "เส้นทางสู่ 100k SUB กับ Caster & Youtuber”
Download PDF สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม "เส้นทางสู่ 100k SUB กับ Caster & ...
2020-02-13 11:43:00
ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม สาขาธุรกิจภัตตคาร และสาขาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม "Chao Toob Club's Charity Project " แบ่งปันความรัก ให้น้องหมาในเดือนแห่งความรัก
Download PDF ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม สาขาธุรกิจภัตตคาร และสาขาธุรกิจการบิน จัดกิจกรรม "C ...
2020-02-13 21:07:12
ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการด้วยเกมส์ภาษาอังกฤษ
Download PDF ดร.ทักษิณา  บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษา ร่วมทำกิจ ...
2020-02-06 15:50:17
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน The 3rd SSRUIC: Mini Conference on Academic Multiciliary Research 2020
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน The 3rd SSRUIC: Mini Conference ...
2020-02-06 15:44:04
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC ณ ลานกิจกรรมอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC ณ ลานก ...
2020-01-16 15:52:57
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินรหัส 59
Download PDF สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติก ...
2020-01-06 09:52:59
ข่าวย้อนหลัง