หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร
รับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม ได้จัดการสอบปฏิบัติการ ...
2020-01-06 09:52:29
สาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA
Download PDF สาขาการโรงแรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "ก ...
2020-01-06 09:51:59
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ประจำปี2562 ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รหัส60
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ประจำปี256 ...
2020-01-06 09:50:46
สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดบูธจำหน่ายอาหารทั้งคาว-หวาน ทั้งไทยและนานาชาติ
Download PDF สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด ...
2020-01-06 09:50:20
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน "Aviation Week"ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3
Download PDF สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดงาน "Avi ...
2020-01-06 09:50:14
ข่าวย้อนหลัง