หน้าหลัก > ข่าว > รับสมัคร
รับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบินได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ In-flight Meals and beverage Service สำหรับนักศึกษารหัส 59
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบินได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติก ...
2020-01-06 09:49:06
วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการ Tactics for TOEIC in 48 hours
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา โดยสาขาธุรกิจการบิน ได้จัดโครงการ  Tactics for TOE ...
2020-01-06 09:45:06
สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ได้จัดโครงการออกทริปทัวร์วัด-วัง ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562
Download PDF สาขาการจัดการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา  ได้จัดโครงการออกทริปทัวร์ ...
2020-01-06 09:44:59
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด โครงการ SSRUIC Inter' Student Simulation (การทดลองเป็นเด็กอินเตอร์)
Download PDF วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัด โครงการ SSRUIC Inter' Student S ...
2020-01-06 09:44:27
ข่าวย้อนหลัง